Coaching


Coaching is een proces waarbij een coach je begeleidt en ondersteunt bij het bereiken van specifieke doelen en het ontwikkelen van vaardigheden. Het is een laagdrempelige manier om herstel te bevorderen. Dit kan via verschillende soorten gespreksvoering:

  • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
  • Oplossingsgerichte Gespreksvoering
  • Motiverende Gespreksvoering


Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

De methodiek NLP komt voort uit het bestuderen van therapeuten die grote resultaten in therapie bereikten. Er werd gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidden en welke juist niet. NLP gaat over het ontdekken hoe je de dingen doet die je doet en hoe je deze kunt veranderen. Het is op verschillende manieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes.


Oplossingsgerichte therapie 
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. 


Deze therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. De hulpverlener stimuleert een cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem is opgelost.


Motiverende Gespreksvoering

Het doel van Motiverende Gespreksvoering is het op gang brengen van gedragsverandering bij cliënten, via het ontwikkelen van de motivatie. De doelgroep van de methode bestaat uit cliënten die gedragsverandering overwegen of voor wie gedragsverandering kan bijdragen aan het behalen van doelen.