Counseling


Terwijl coaching een proces is waarbij een coach je begeleidt en ondersteunt bij het bereiken van specifieke doelen en het ontwikkelen van vaardigheden, is een counselor meer gericht op de onderliggende problemen. 


Een counselor onderzoekt samen met de cliënt waar het probleem in het verleden is ontstaan en kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen veranderd of opgelost kunnen worden. Als counselor ga je er vanuit dat cliënten de antwoorden in zichzelf hebben opgeslagen.


Het persoonlijke verhaal van de cliënt bevat veel onontdekte patronen die in het hier en nu een rol spelen. Ook de relatie tussen lichaam en hoofd is een belangrijke focus van counselors.