Me Mam Markt

Wegens te weinig aanmeldingen zal de Me Mam Markt

op zaterdag 13 januari 2024 NIET doorgaan.

De Markt wordt verplaatst naar het najaar van 2024. 
Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.

unsplash