Kraamtranen

Kraamtranen worden ook wel 'maternity blues' of 'baby blues' genoemd. Meestal begint dit omstreeks de derde tot vijfde dag na de bevalling. Het zijn plotselinge, kortdurende en onverwachte stemmingsveranderingen, waarbij de moeder opeens in huilen uitbarst, terwijl ze het zelf niet goed begrijpt. In de meeste gevallen zijn de kraamtranen na enkele dagen voorbij.

De kraamtranen komen wereldwijd voor bij 50 tot 70% van de kraamvrouwen. De verschijnselen die kunnen optreden en passen bij kraamtranen zijn snelle stemmingswisselingen, huilbuien, sombere gevoelens, soms ook een korte overdreven vrolijke stemming, prikkelbaarheid, geïrriteerdheid, slaapproblemen, nachtmerries, hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en lichte verwardheid.

De kraamtranen horen na twee weken verdwenen te zijn en hoeven niet behandeld te worden. Als de klachten langer blijven bestaan en er ook sprake is van blijvende somberheid, niet van dingen kunnen genieten en negatieve gedachten, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Het is duidelijk dat het ervaren van alleen kraamtranen gedurende een paar dagen na de bevalling niet tot de psychische aandoeningen behoort.


Bron: LKPZ