Therapie


Therapie kan meer inzicht geven in de belemmeringen die een moeder met psychische klachten kan ervaren. De meest bekende therapieën zijn Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Psychoanalyse Interpersoonlijke Psychotherapie en Electro Convulsie Therapie.


Geboortetraumatherapie is een eenvoudige en doelgerichte behandeling en bestaat uit een combinatie van herstelgesprekken, ondersteunende voeding en begeleiding. De therapie is een lichaamsgerichte behandeling en werkt zelfs op celniveau. De geboortetrauma therapie is goed te combineren met andere zorg, omdat alleen gebruik gemaakt wordt van het natuurlijke vermogen van de cliënt. 


Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor moeders die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring tijdens de zwangerschap of bevalling. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. 


Bronnen