POP-poli


Het meest gangbare behandelcentrum voor moeders met psychische klachten tijdens en na een zwangerschap is een POP-polikliniek. POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde).


De klachten worden behandeld met ondersteunende begeleiding en - indien nodig - psychotherapie of medicatie. Vanuit de kliniek wordt voorlichting en begeleiding gegeven rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Mogelijk wordt er, samen met het gezin, gezocht naar meer ondersteuning thuis.


De POP-poli geeft advies wanneer een moeder overweegt zwanger te worden bij al langer bestaande psychische klachten en/of medicatiegebruik. Er wordt dan uitgebreid stilgestaan bij de zwangerschap en het medicatiegebruik en het opvoeden en verzorgen van een kind.


Vraag aan je verloskundige of huisarts welke POP-poli er bij jou in de buurt is.


Bron: LKPZ