Onze waarden

Onze missie


Stichting Me Mam is opgericht vanuit het uitgangspunt dat iedere vrouw die rondom een zwangerschap psychische klachten ervaart recht heeft op adequate ondersteuning. Me Mam biedt ondersteuning door informatie te delen, projecten uit te voeren, samenwerking te bevorderen en ervaringen uit te wisselen. Het uiteindelijke doel is om de psychische gezondheid van moeders in Nederland te verbeteren.

Onze visie


We vinden het belangrijk dat moeders zelf keuzes kunnen maken tijdens hun herstelproces. En om de juiste keuze te kunnen maken, is het nodig dat er informatie beschikbaar is. Wij bieden deze informatie aan zodat elke moeder uiteindelijk zelf een afgewogen keuze kan maken.

Ontstaan


De stichting is in eerste instantie opgezet om de Ervaringsgroep Kraambedpsychose een professioneel karakter te geven. Dit in verband met het organiseren van contactdagen en het veilig stellen van gelden die beschikbaar werden gesteld voor deze groep moeders. Omdat veelvuldig de vraag werd gesteld om ondersteuning te bieden aan moeders met andere psychische klachten na een bevalling, is besloten om een breder platform neer te zetten. Een belangrijkste wijze waarop we dit platform willen vormgeven is het plaatsen van verhalen. Het delen van deze verhalen kan een moeder helpen om erkenning te krijgen voor haar psychisch lijden. En als ze in die verhalen haar eigen klachten herkent, kan dit haar wellicht eerder bewegen om sneller hulp te zoeken. En hoe eerder ze hulp zoekt, hoe sneller ze weer beter wordt.

Naamgeving


De naamgeving Me Mam kwam tot stand toen we aan onze oorspronkelijke doelgroep dachten, Moeders met een Ernstige Mentale Aandoening. Die afkorting leidt tot MEMA, maar omdat we een link naar moeders wilden maken, werd de laatste M toegevoegd.

Me Mam spreek je uit als "Mie Mam".

Me: met het woordje 'Me' staat de moeder zelf centraal, in al haar facetten. Wat zijn haar gedachten, gevoelens en klachten? Welke ervaring heeft ze met psychische aandoeningen? Wat wil ze aanpakken om haar eigen herstel te bevorderen? En wat helpt haar om de gebeurtenissen een plek te geven in haar leven?

Een ander belangrijk aspect van 'Me' is de relatie tussen de moeder en haar omgeving. Hoe reageert de partner, familie, vrienden, werkomgeving of de maatschappij? Welk effect heeft dit op jou als moeder?

Mam: het woordje 'Mam' is specifiek voor de band tussen moeder en kind. Is de moeder ondanks haar klachten goed gehecht aan haar kindje? Hoe kan zij het hechtingsproces beinvloeden? En welke gevolgen kunnen er zijn als dit proces niet goed verloopt?

Samenwerking


We streven naar een samenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen. Naast de reguliere zorg kan de complementaire zorg ook een belangrijke toegevoegde waarde zijn. We communiceren duidelijk welke informatie 'evidenced based' is. Stichting Me Mam geeft geen advies om gebruik te maken van reguliere danwel complementaire zorg. Wij gaan uit van ervarings- en herstelverhalen, omdat deze verhalen vertellen wat de moeders geholpen heeft. En dat kan voor iedere moeder weer anders zijn.

Doelstellingen


In de statuten van stichting Me Mam zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • In Nederland meer bekendheid geven aan psychische problematiek met betrekking tot de zwangerschap
 • Voorlichting geven over de stand van zaken rondom psychiatrie en zwangerschap
 • De vertaalslag maken van wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke informatie
 • Het samenstellen van benodigd voorlichtingsmateriaal
 • Het effectief inzetten van fondsgelden voor projecten binnen de stichting
 • Het verstrekken van algemene informatie aan partners, familie en andere geïnteresseerden
 • Het aanbieden van ervaringsdeskundige kennis aan zorgprofessionals
 • Samenwerking met organisaties die een raakvlak heeft met Stichting Me Mam
 • Het aanbieden van een platform om onderling contact (lotgenotencontact) te bevorderen
 • Het faciliteren van zowel theoriegebaseerde als ervaringsgerichte hulp
 • Bevorderen van welzijn van moeders door stigmatisering bespreekbaar te maken
 • De stichting werkt zonder winstoogmerk

Herstelcentrum


Er zijn diverse redenen om Me Mam een herstelcentrum te noemen en geen patiëntenorganisatie. De stichting is gericht op herstel. Moeders hebben behoefte aan herkenning en het uiwisselen van ervaringen. 
Daarnaast is de stichting een samenvoeging van zowel reguliere als complementaire zorg. En omdat een patiënt iemand is die - volgens Van Dale - medische zorg nodig heeft, volstaat de term patiëntenorganisatie niet.

Ons logo


"De telefoon gaat! Miranda belt me op. Vol enthousiasme vertelt ze waar ze zich momenteel, samen met twee andere moeders, voor inzet: Stichting Me Mam. Het is een stichting voor moeders die kampen met psychische klachten na hun bevalling.

Ik voel altijd een trots wanneer vrouwen zich voor andere vrouwen inzetten. Zelf ben ik nog geen moeder, maar ik kan me als vrouw zo goed voorstellen dat er moeders zijn die het anders ervaren dan de roze wolk die door de maatschappij wordt voorgeschoteld. Alles heeft twee kanten en ik denk dat dat ook geldt voor het prille moederschap. Wat een mooi initiatief dat zij dit willen doen. Ik hoor in haar stem dat ze weet waar ze het over heeft. Ik voel me geprikkeld en we hebben een mooi openhartig gesprek. Wauw, ik mag het logo van Me Mam maken. Hoe cool is dat!

Ik zit achter mijn computer en laat mijn gedachten teruggaan naar het gesprek. Waar zal ik beginnen? Met zachte warme kleuren, dus ik kies voor een zandkleur, een mooie basiskleur. Het is de eerste kleur waaraan ik dacht als natuurtint. Want dat is een van de meest natuurlijke dingen die er zijn, moeder worden. Blauw wordt al gebruikt op de website en wanneer ik aan blauw denk, dan denk ik aan helderheid. Ik vond het belangrijk dat die kleur terugkwam in het ontwerp. De roze tinten geven de vrouwelijkheid weer.

Het worden strakke letters, want we zijn stoere vrouwen. Geen krullerig gedoe dus. Bovendien is de stichting voor dappere vrouwen die hun probleem durven aan te pakken. Omdat veel organisaties een moeder en kind in hun logo hebben staan, is de vraag hoe Me Mam zich hier gaat onderscheiden. De oplossing is door ze niet samen te dicht bij elkaar te plaatsen. Er is een afstand van moeder en kind in dit proces. Maar dan wel in warme kleuren. Dat ik een stukje mag schrijven over het logo is de kers op de slagroomtaart van deze leuke en mooie opdracht.
Dank jullie wel. Ik wens jullie heel veel succes bij dit bijzondere avontuur."

Veel liefs en warme groeten,
Jennefer Kempenaar - Studio JNNFR | www.studiojnnfr.com

unsplash