Voor professionals


Hoe zou het voor u als professional zijn om te weten dat er een simpele en snelle manier is om het herstelproces te bevorderen van iemand met een psychische aandoening?


Een dergelijk herstelproces kan namelijk belemmerd worden doordat uitspraken bij zwangeren en pasbevallen moeders totaal verkeerd vallen. Woorden kunnen een averechts effect hebben als het woorden zijn waarin vooroordelen tot uiting komen, oftewel stigmatisering.


Stigmatiserende woorden kunnen bewust of onbewust invloed hebben op een moeder die daarmee te maken heeft. En dan is het nuttig om te weten hoe u het gesprek kunt aangaan zonder vooroordelen.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn:

  • Hoe kan ik weten of ik deze vooroordelen zelf ook heb?
  • Wanneer zijn woorden stigmatiserend en wanneer niet?
  • Hoe kan ik een gesprek voeren zonder dat ik stigmatiseer?


Als deze vragen bij u leven, dan is het nuttig om de documentaire ‘Ze wist toch waar ze aan begon?!’ te bekijken. Deze documentaire gaat over de stigmatisering van pasbevallen moeders die met psychische klachten te maken hebben. 


Andere mogelijkheden om jou als professional meer informatie te geven kun je hier lezen. 


Vul het aanvraagformulier in voor een presentatie. Voor het bestellen van materialen, raadpleeg dan het bestelformulier.